KOMUNIKATY

PLAN LOTÓW 2014

MARSZRUTA KABINY

1.Zarząd Oddziału informuje,że spisy gołębi młodych 2014,należy dostarczyć 02.08.2014 godz 19.00{sobota}w 3 egzemplarzach w lokalu związkowym.Wraz ze spisami należy uregulować opłatę lotową 2,50zł za 1szt.

2.Odpowiedzialni za zdawanie spisów w poszczególnych Sekcjach są Prezesi Sekcji.

3.Spis gołębi należy wypełnić czytelnie,bez poprawek i musi być podpisany przez hodowcę i dwóch członków Zarządu Sekcji.

4.Przypominamy,że pierwsza 40 tka na spisie jest zaliczana do GMP co należy zaznaczyć na spisie.

5.W przypadku nie dostarczenia w/w spisów,oraz opłaty lotowej w wyznaczonym terminie,hodowca automatycznie nie bierze udziału w lotach gołębi młodych.

6.Zdawaniw wyników z lotów gołębi starych za sezon 2014 odbędzie się w dniu 20.08.2014 o godz.19.00 {środa} w lokalu związkowym w Pucku.Przypominamy,że hodowca ma przygotować dokumentację według zasad obowiązujących jak w ubiegłym roku.

Za Zarząd Oddziału

Kohnke Kazimierz-Prezes

 
freewebsitetemplates